Mjølnerbyg ejes af Kim Toft, som er bosat midt i Vendsyssel. 

Jeg har bygget træhuse siden 2003. Jeg startede med at bygge en bolig til min kone og jeg samt en butik (Filtestedet) til min kone. Siden er det blevet til en del over hele landet. Jeg står selv for tømrerarbejdet og har håndværkere fra mit lokalområde til de andre ting. Jeg er med fra start til slut i hele processen. Vælger du selvbyg, sørger vi altid for, at huset er rejst, så det står som et ”skalhus” med undertaget på og lukket med træplader, men følger stadigvæk projektet til dørs og bistår med rådgivning.

Husene bliver lavet efter klassiske nordiske principper. Væggene bliver lavet som et skelet med træplader og forskalning. Udenpå forskalningen sømmer vi så beklædningen. Typisk en stående beklædning kaldet listebeklædning. Den er lavet af langsomt voksende svensk gran, der leveres grundet og malet i valgfri farve. Taget laves med undertag i brædder med fer og not. Oven på dem lægges en dug og derefter klemlister, lægter og betontagsten. På de indvendige vægge har vi typisk en træplade med gips uden på. Kombinationen træ/gips tager meget lyd og træpladen gør, at det er nemt at hænge noget på væggen. De fleste vælger typisk trælofter og trægulve, men det er op til kunden.